Saç Ekimi Nedir?

g2

Saç ekimi işlemi, farklı nedenlerle saç kaybı olan kişilerde, vücudun farklı bölgelerinden alınan saç köklerinin, saçlandırılmak istenen alana taşındığı cerrahi işlemdir.

Günümüzde bu işleme ilgi duyan ve bu konuda araştırma yapan kişilerin karşısına farklı kavramlar çıkmaktadır. Ama genel olarak bu işlem üç aşamadan oluşur;

  • 1. Saç köklerinin ense kısmından ( donör saha) toplanması
  • 2. Saçlandırılacak kısma ( alıcı saha ) kanalların açılması
  • 3. Toplanmış olan köklerin kanallara yerleştirilmesi

· Saç Köklerinin Toplanması: Bu aşamada mikroiğne adı verilen punchlar yardımı ile ense bölgesinden ( sakal bölgesi de gerekli durumlarda kullanılabilir ) saç kökleri toplanır. Bu aşamanın köklere zarar vermeyecek kadar becerikli ve titiz bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir. köklerin sağ kalıp kalmayacağı ve ilerleyen zamanda tutup tutmayacağını belirleyen en önemli aşamadır. Saç ve sakal dışındaki verici sahaların, saç kökü kaynağı olarak kullanılmasının pratikte bir faydası yoktur.

· Kanaların Açılması: Bu aşamada slit, elmas uç ya da farklı çaptaki iğnelerle ekimi yapılacak köklerin yerleştirileceği kanallar açılır. Bu aşamanın önemi; çıkacak saçların sıklığının, açılarının, ön hat çizgisinin dolayısıyla yeni saçın doğallığın belirlendiği aşama olmasıdır. Bu aşamanın da bu konuda deneyimli ve becerikli bir plastik cerrah tarafından yapılması başarıyı olumlu etkileyecektir.

· Köklerin kanallara yerleştirilmesi: Alınan köklerin penset ve ya dhı iğneleri ile , saçlandırılmak istenen bölgeye taşındığı aşamadır. Bu aşamadaki titizlik de köklerin sağkalım oranını belirleyeceği, kökleriezmeden ve mümkün olan en kısa zamanda nakletmek önemlidir.

FUT : Enseden kesilerek çıkarılan cilt doku üzerindeki saç kökleri, steril zeminde kesilerek küçük greftlere ( saç fidelerine ) ayrılır. Yukarıdaki aşamalardan, 1. aşamayı ilgilendiren işlemdir. Derinin alındığı alan dikiş ile kapatılır. Deri çıkarılan bölgede uzun çizgi şeklinde iz kalması kaçınılmazdır. Artık terk edilmiş bir yöntemdir.

FUE: yukarıdaki maddelerden 1. aşamayı ilgilendiren bir kavramdır. Ekilecek olan saç kökleri ense bölgesinden özel iğneler yardımı ile tek tek toplanır. Ense derisinde cerrahi kesi yapılmadığı için kalıcı iz kalmaz. Köklerin alındığı yerde çok küçük noktasal izler bırakır. Yaklaşık 3-6 ay sonra bu izler neredeyse belirsiz hale gelirler.

Micro FUE: Aslında FUE ile aynı olan bu işlemde 0.8 mm den daha ince çaplı iğneler kullanılmaktadır. FUE den daha ince iğneler kullanıldığı için donör sahada çok daha az iz bırakır.

Slit Yöntemi: yukarıdaki maddelerden 2. aşamayı ilgilendiren maddedir. Birinci aşama sona erdiğinde, köklerin yereştirileceği kanallar açılırken, çok ince uçlu özel metal iğneler kullanılarak, istenilen açıda ve sıklıkta kanallar açılır.

DHI İğne Tekniği: Köklerin toplanması aşamasında, microFUE yönteminden bir farkı yoktur. Köklerin yerleştirilmesi aşamasında 2. aşama atlanır. Kökler bu amaçla üretilmiş iğnelerin ucuna yerleştirilerek , bu iğnelerin deriye batırılması ile direkt olarak deriye implante edilir. Bazı otrlerce avantajlı bir yöntem gibi sunulsa da, son yıllarda yapılan çalışmalar daha çok skar ( iz ) bıraktığını göstermiştir.

Perkütan Teknik: yine 2. aşamayı ilgilendiren bir özelliktir. Kanlarlın açılması amacıyla ince uçlu iğneler kullanılmaktadır. Slit yöntemine benzemektedir.

Günümüzde saç ekim reklamlarının yaygın şekilde yayınlanması ile sıkça karşılaştığımız bu kavramları basit şekilde açıklamaya çalıştık.

Bu tekniklerden hastaya uygun olanın seçiminde, hasta ve hekim karşılıklı olarak birbirlerini iyi şekilde anlamalıdırlar.

Be first to comment